Thông báo tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Khoa học máy tính giữa Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Đại học Frostburg (Hoa Kỳ)

  • 12/09/2016 | 09:00- Lượt xem: 21208
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 3217/QĐ-BGDĐT ngày 01/09/2016) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo 2 + 2 trình độ Đại học ngành Khoa học máy tính (Computer Science) do Đại học Frostburg (Hoa Kỳ) cấp bằng. Đại học Frostburg là trường đại học công lập thuộc bang Maryland, được kiểm định bởi Ủy ban Giáo dục đại học các tiểu bang Trung Mỹ của Hoa Kỳ.

 

 Đăng ký học trực tuyến 
 Đăng ký học