Thư mời tham dự Hội thảo

  • 04/07/2015 | 16:50- Lượt xem: 106641
Hội thảo được tổ chức để giới thiệu chi tiết về chương trình đào tạo Cử nhân Quốc tế của Đại học York St John - Vương quốc Anh, lợi ích học tập, giá trị của bằng cấp cũng như phương pháp đào tạo của nhà trường.

 Đăng ký học trực tuyến 
 Đăng ký học