Tổ chức buổi nói chuyện về kỹ năng quản lý thời gian và lập báo cáo

  • 24/02/2016 | 09:28- Lượt xem: 119328
Để trang bị cho HSSV những kỹ năng thiết yếu trước khi tốt nghiệp, Nhà trường phối hợp với ông Cho Won Sang - Nguyên Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu phát triển điện tử - viễn thông tập đoàn Samsung tổ chức buổi trao đổi về kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng lập báo cáo.

Để trang bị cho HSSV những kỹ năng thiết yếu trước khi tốt nghiệp, Nhà trường phối hợp với ông Cho Won Sang - Nguyên Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu phát triển điện tử - viễn thông tập đoàn Samsung tổ chức buổi trao đổi về kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng lập báo cáo.

Thời gian: 8h30 đến 11h00 ngày 04/02/2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11.

Trân trọng thông báo

 Đăng ký học trực tuyến 
 Đăng ký học