Tổ chức lễ bế giảng cho lưu học sinh Lào khóa 6

  • 29/03/2016 | 16:02- Lượt xem: 104392
Theo thông báo số 63/TB-ĐHCN của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ký ngày 25/03/2016 về việc tổ chức lễ bế giảng cho lưu học sinh Lào khóa 6 - chuyên ngành Tài chính Ngân hàng như sau:

Thời gian: Từ 07h30 ngày 07/04/2016

Địa điểm: Hội trường tầng 3-A11 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điện thoại: 04 37655121 (225) - 04 37639583

Email: iec.infor@haui.edu.vn

 
 Đăng ký học trực tuyến 
 Đăng ký học