VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (IEC) là một đơn vị thuộc trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội – đơn vị hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực hướng ứng dụng trên toàn quốc.

 

LIÊN HỆ

Block Title

    Block Title

    Back to top button